Przekaż nam swój 1 % podatku


O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym i chorobą psychiczną prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, finansowaną za pośrednictwem Powiatu Ostródzkiego ze środków otrzymywanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób,  które ukończyły 18 rok życia, przewlekle psychiczne chorych oraz dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Morągu przy ul. Szkolnej 12.

 Obszar działania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje Gminy: Morąg, Małdyty, Miłakowo, Łukta.

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest częściowo odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

Jednostka prowadząca

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła II 1
14-300 Morąg
tel. (89) 757 63 60
e-mail: tpdmorag@wp.pl
www.tpdmorag.org.pl

program do pit - darmowy

Razem zrobimy więcej

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu.

Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz Towarzystwa:
1. Wypełnij druk wpłaty, wpisując w rubryce "tytułem": "darowizna"
2. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz "Informacje o odliczeniach od dochodu i podatku"

Jeśli nas wspomożesz, ZROBIMY WIĘCEJ...
Numer konta: 75 8857 1038 3003 0300 5845 0001
KRS - 0000 17 22 31