Przekaż nam swój 1 % podatku


Cel główny Środowiskowego Domu Samopomocy

Cel główny Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu

Celem głównym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu  jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym  oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w lokalnej społeczności ról społecznych. Jest formą pomocy służącą utrzymaniu osób niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.

Cele statutowe Domu realizowane są w szczególności poprzez:

1)      organizowanie całokształtu spraw  w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, w miarę możliwości przy współudziale najbliższej rodziny uczestnika,
2)        kształtowanie wobec uczestników właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
3)         stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących i wdrażanie ich w życie,
4)         zajęcia rekreacyjno- kulturalne,
5)         poradnictwo i wsparcie psychologiczne i socjalne,
6)         dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu,
7)         prowadzenie profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego,
cool.gif         niezbędną opiekę i zapewnienie w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych transportu
9)         zapewnienie jednego posiłku w czasie pobytu.

Jednostka prowadząca

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła II 1
14-300 Morąg
tel. (89) 757 63 60
e-mail: tpdmorag@wp.pl
www.tpdmorag.org.pl

program do pit - darmowy

Razem zrobimy więcej

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu.

Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz Towarzystwa:
1. Wypełnij druk wpłaty, wpisując w rubryce "tytułem": "darowizna"
2. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz "Informacje o odliczeniach od dochodu i podatku"

Jeśli nas wspomożesz, ZROBIMY WIĘCEJ...
Numer konta: 75 8857 1038 3003 0300 5845 0001
KRS - 0000 17 22 31