Przekaż nam swój 1 % podatku


Sala rękodzielniczo –plastyczna

W sali pod okiem terapeuty odbywają się zajęcia z arteterapii obejmujące różne techniki rękodzielniczo-plastyczne. Uczestnicy doskonalą technikę malarstwa z wykorzystaniem farb plakatowych, akwarelowych, akrylowych oraz farb do szkła. W ramach zajęć w pracowni zapoznają się z techniką frotażu i odlewu. Ponadto doskonalą techniki jak decupage na szkle, drewnie, tworzą wiklinę papierową oraz uczą się tworzyć z niej przedmioty przeznaczone do użytku codziennego. Ważnym elementem pracy z uczestnikami jest wykonywanie wszelakiego rodzaju ozdób z papieru oraz krepiny.

Uczestnicy uczą się starannego i estetycznego wykonania prac oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. W ramach działalności sali organizowane są wystawy, podczas których uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich prac szerszemu gronu.

Jednostka prowadząca

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła II 1
14-300 Morąg
tel. (89) 757 63 60
e-mail: tpdmorag@wp.pl
www.tpdmorag.org.pl

program do pit - darmowy

Razem zrobimy więcej

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu.

Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz Towarzystwa:
1. Wypełnij druk wpłaty, wpisując w rubryce "tytułem": "darowizna"
2. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz "Informacje o odliczeniach od dochodu i podatku"

Jeśli nas wspomożesz, ZROBIMY WIĘCEJ...
Numer konta: 75 8857 1038 3003 0300 5845 0001
KRS - 0000 17 22 31