Przekaż nam swój 1 % podatku


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

 

       W dniu 18.10.2016 po raz kolejny pod patronatem Burmistrza Miasta Morąg Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Środowiskowy Dom Samopomocy z Morąga zorganizowały obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Współorganizatorami spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Morąski Dom Kultury, Polski Czerwony Krzyż oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy z Szymanowa. Uroczystość została zorganizowana w ramach projektu „ Edukacja i promocja zdrowia psychicznego w powiecie ostródzkim” współfinansowanego przez samorząd województwa warmińsko – mazurskiego.                                                  

      Tegoroczne hasło Światowej Organizacji Zdrowia Psychicznego brzmiało „ Godność a zdrowie psychiczne: pierwsza pomoc psychologiczno – psychiatryczna dla wszystkich”.  Celem obchodów jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego i jego aspektów oraz motywowanie do podejmowania działań na rzecz jego poprawy.

     Po przywitaniu gości głos zabrał przedstawiciel Burmistrza Morąga pan Marek Siudak Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Morągu oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pani Krystyna Sałak.

     Następnie prelekcję nt. „ Ochrona zdrowia psychicznego – funkcjonowanie osób w rodzinie i środowisku lokalnym” wygłosił pan Eugeniusz Kulawiak.

     Po części oficjalnej zostały przedstawione krótkie prezentacje multimedialne Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej z Morąga oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Szymanowa.

     Na zakończenie spotkania zaśpiewały dzieci ze SOSW oraz zaprezentowali się uczestnicy ŚDS i WTZ w przedstawieniu teatralnym, pt. „Człowiek” przygotowanym przez Anitę Ossowską.

     Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas oraz że spotkamy się za rok na kolejnej uroczystości z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie oraz dzieciom i opiekunom ze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Morąga za pomoc przy organizacji uroczystości. Więcej zdjęć na:

Jednostka prowadząca

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła II 1
14-300 Morąg
tel. (89) 757 63 60
e-mail: tpdmorag@wp.pl
www.tpdmorag.org.pl

program do pit - darmowy

Razem zrobimy więcej

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu.

Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz Towarzystwa:
1. Wypełnij druk wpłaty, wpisując w rubryce "tytułem": "darowizna"
2. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz "Informacje o odliczeniach od dochodu i podatku"

Jeśli nas wspomożesz, ZROBIMY WIĘCEJ...
Numer konta: 75 8857 1038 3003 0300 5845 0001
KRS - 0000 17 22 31