Przekaż nam swój 1 % podatku


Sala multimedialno-ogrodnicza

 

 

Zajęcia w sali multimedialnej mają za zadanie naukę uczestników praktycznej i bezpiecznej obsługi sprzętu komputerowego. Podstawowym celem jest rozwijanie umiejętności wykorzystania komputera w życiu codziennym, poprzez zapoznanie uczestników z programami edukacyjnymi, biurowymi, graficznymi oraz Internetem. Zastosowanie komputera w procesie terapeutycznym poszerza zainteresowania, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, pamięć oraz percepcję wzrokowo–ruchową uczestników. 

Celem zajęć ogrodniczych jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności związanych z pracami o charakterze przyrodniczo – ogrodniczym. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat opieki i pielęgnacji roślin ozdobnych, posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w ogrodnictwie z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy.  Rodzaj wykonywanych zajęć zmienia się wraz ze zmianą pór roku, co daje możliwość poznania podopiecznym zjawisk panujących w środowisku naturalnym. Ważnym elementem pracy w ogrodzie jest aktywizacja uczestników      w bieżące prace porządkowe wokół ośrodka. Praca na świeżym powietrzu jak również kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na nastroje i samopoczucie uczestników.

W ramach zajęć terapeutycznych w sali multimedialno-ogrodniczej realizowane są następujące cele:

  • Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnego rodzaju kompozycji;
  • Rozwijanie sprawności fizycznej;
  • Rozwijanie zaradności życiowej;
  • Rozwijanie kontaktów międzyludzkich.

Jednostka prowadząca

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła II 1
14-300 Morąg
tel. (89) 757 63 60
e-mail: tpdmorag@wp.pl
www.tpdmorag.org.pl

program do pit - darmowy

Razem zrobimy więcej

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu.

Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz Towarzystwa:
1. Wypełnij druk wpłaty, wpisując w rubryce "tytułem": "darowizna"
2. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz "Informacje o odliczeniach od dochodu i podatku"

Jeśli nas wspomożesz, ZROBIMY WIĘCEJ...
Numer konta: 75 8857 1038 3003 0300 5845 0001
KRS - 0000 17 22 31