Przekaż nam swój 1 % podatku


Sala rehabilitacyjna

W sali prowadzona jest rehabilitacja indywidualna i grupowa z zakresu terapii ruchowej, rehabilitacji, turystyki i rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych.

Program rehabilitacji ruchowej dobierany jest indywidualnie przez fizjoterapeutę do uczestnika biorąc pod uwagę jego stan fizyczny oraz psychiczny i obejmuje on między innymi ćwiczenia korekcyjne, bierne, wspomagane, redresyjne, oddechowe, aerobowe, masaż oraz wiele innych. 

Sala rehabilitacji wyposażona jest w rowerki treningowe, bieżnię, drabinki, przyrządy do ćwiczeń manualnych i materace, ponadto ośrodek wyposażony jest w zestaw zewnętrznych siłowni sprawnościowych. Zajęcia z ogólnej kinezyterapii oraz ćwiczenia na siłowni zewnętrznej mają za zadanie wzmocnienie układu krążenia, układu mięśniowego, poprawę wytrzymałości i koordynacji. W ramach zajęć dodatkowych pod okiem fizjoterapeuty uczestnicy przygotowują się do zawodów sportowych.

Jednostka prowadząca

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła II 1
14-300 Morąg
tel. (89) 757 63 60
e-mail: tpdmorag@wp.pl
www.tpdmorag.org.pl

program do pit - darmowy

Razem zrobimy więcej

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu.

Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz Towarzystwa:
1. Wypełnij druk wpłaty, wpisując w rubryce "tytułem": "darowizna"
2. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz "Informacje o odliczeniach od dochodu i podatku"

Jeśli nas wspomożesz, ZROBIMY WIĘCEJ...
Numer konta: 75 8857 1038 3003 0300 5845 0001
KRS - 0000 17 22 31