Przekaż nam swój 1 % podatku


Zasady przyjęcia do ŚDS

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej według miejsca zamieszkania kandydata. Do powyższego wniosku dołącza się:

  1. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa;
  2. zaświadczenie lekarza rodzinnego.

Jednostka prowadząca

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła II 1
14-300 Morąg
tel. (89) 757 63 60
e-mail: tpdmorag@wp.pl
www.tpdmorag.org.pl

program do pit - darmowy

Razem zrobimy więcej

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu.

Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz Towarzystwa:
1. Wypełnij druk wpłaty, wpisując w rubryce "tytułem": "darowizna"
2. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz "Informacje o odliczeniach od dochodu i podatku"

Jeśli nas wspomożesz, ZROBIMY WIĘCEJ...
Numer konta: 75 8857 1038 3003 0300 5845 0001
KRS - 0000 17 22 31