Sala multimedialno-ogrodnicza

 

 

Zajęcia w sali multimedialnej mają za zadanie naukę uczestników praktycznej i bezpiecznej obsługi sprzętu komputerowego. Podstawowym celem jest rozwijanie umiejętności wykorzystania komputera w życiu codziennym, poprzez zapoznanie uczestników z programami edukacyjnymi, biurowymi, graficznymi oraz Internetem. Zastosowanie komputera w procesie terapeutycznym poszerza zainteresowania, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, pamięć oraz percepcję wzrokowo–ruchową uczestników. 

Celem zajęć ogrodniczych jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności związanych z pracami o charakterze przyrodniczo – ogrodniczym. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat opieki i pielęgnacji roślin ozdobnych, posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w ogrodnictwie z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy.  Rodzaj wykonywanych zajęć zmienia się wraz ze zmianą pór roku, co daje możliwość poznania podopiecznym zjawisk panujących w środowisku naturalnym. Ważnym elementem pracy w ogrodzie jest aktywizacja uczestników      w bieżące prace porządkowe wokół ośrodka. Praca na świeżym powietrzu jak również kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na nastroje i samopoczucie uczestników.

W ramach zajęć terapeutycznych w sali multimedialno-ogrodniczej realizowane są następujące cele:

  • Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnego rodzaju kompozycji;
  • Rozwijanie sprawności fizycznej;
  • Rozwijanie zaradności życiowej;
  • Rozwijanie kontaktów międzyludzkich.